3 stupně integrace sociálních sítí

Integrace sociálních médií

Nadšení mnohých firem se  zaváděním sociálních médií často rychle vyprchá. Na počátku to sice vypadá na snadný úspěch a nakonec zůstane pouze u několika kampaní a sólo akcí a tím vše potichu skončí.

První výzvou, na kterou firmy narazí je otázka péče o prezence na internetu. Jaký obsah by se měl zveřejňovat, na co by se mělo reagovat a hlavně kdo by tyto nové povinnosti měl převzít. Otázkou je nejenom JAK (na to) ale i PROČ (to dělat). Ukazuje se, že ani zde nic nefunguje bez stanovení cílů a strategie, jak jich dosáhnout.

Úspěšnosti při zavádění sociálních médií se věnuje aktuální průzkum firmy Insites Consulting. Zde se nejdříve uvádí, že zavedení sociálních médií probíhá ve třech etapách změn:

Priority v zavádění sociálních médií v podniku

  1. Lidské zdroje (školení, zodpovědnosti, další vzdělávání, „interní návody k použití“)
  2. Procesy (integrace sociálních médií s obchodními procesy jako vývoj, prodej, servis)
  3. Podniková kultura (mezilidské vztahy, vzájemná komunikace, komunikace navenek, účast zaměstnanců na externích sociálních sítích).

A jaká je aktuální situace britských a amerických firem, kterých se InSites Consulting dotazoval?

  • 12 % s integrací sociálních médií ještě nezačalo
  • 26 % se nachází ve fázi testování
  • 24 % realizuje pilotní projekty
  • 23 % je ve fázi ukončené integrace procesů  (fáze 2)
  • 14 % považuje sociální média za plně integrovaná s dostatečných
    zázemím příslušných pracovníků (fáze 3).

A jaké zkušenosti máte Vy se zaváděním sociálních médií do českých a slovenských firem? Těším se na Vaše zkušenosti. Rád si je přečtu na info@vaclavvojtech.cz.

Datum vydání: 7.2.2012, Rubrika: Online marketing