Jak získat zakázku (2/2)

Mnichované volí nejlepší sociální projekt

Toto je tedy pokračování „Jak získat zakázku tím, že nabídnu víc, než se čeká“ a jeho druhý příběh.

Vydavatelství Merkur v Mnichově a jeho sesterská společnost Hallo Verlag řešilo pravidelně problém, jak získat doručovatele, kteří noviny roznášejí do všech domácností v regionu.  S tím se potýká většina vydavatelů. Doručovatelé se rekrutují z řad studentů, nezaměstnaných, žen v domácnosti a nikdy jich není dost. Proto i Hallo Verlag plánoval kampaň k jejich náboru.

Zadání bylo, získat několik desítek doručovatelů pro celý region. K tomu se nabízela možnost zveřejnit inzeráty v novinách nebo zveřejnit banner na webu vydavatelství.

A jaký projekt vyhrál?

Základní myšlenka vítězné nabídky byla, zapojit do vyhledávání doručovatelů přímo čtenáře. List se obrátí na čtenáře a vysvětlí jim, že hledá zájemce o doručování. Za každé seriózní doporučení dá 10 euro do společného „měšce“. Tyto peníze využije pro financování dobročinných akcí. Jenže vydavatel neví, které jsou ty nejdůležitější akce, které je třeba financovat. A tak vybídne čtenáře, aby na webové stránce k tomu určené, lidé jednotlivé projekty ze svého okolí zadávali a popisovali. A současně hlasovali o tom, který projekt je podle nich nejpotřebnější a měl by dostat finanční podporu.

Stránka se po spuštění začala plnit projekty. Již druhý den po zveřejnění vstoupilo přes 300 čtenářů do interakce s doporučením doručovatele, zadáním projektu nebo hlasováním. Pomoc matce samoživitelce, zaplacení potřebné léčebné pomůcky pro dítě, koupě sporáku do školky, návštěva skupiny dětí v divadle a podobně. Tyto informace zase začali využívat redaktoři, kteří o akcích dělali reportáže. Ty se díky své aktuálnosti i regionální příslušnosti staly nejčtenějšími jak v tištěné tak i online formě.

Fake profily na Facebooku

1. Představte svůj projekt
2. Ohodnoťte ostatní projekty
3. Doporučte doručovatele

Pro podporu náboru mezi studenty bylo navíc s měsíčním předstihem založeno deset facebookových „fake“ profilů. Během měsíce se tito „virtuální studenti“ a dvě ženy z domácnosti infiltrovali do diskuzí na Facebooku. A pak nadhodili dotaz, kde se dají přivydělat peníze. Jako první se ozvaly „fake“ profily od konkurenčních novin, třeba od Süddeutsche Zeitung (50 – 70 % provozu na Facebooku provozují různé agentury, které se zabývají reklamou nebo ovlivňováním názorů lidí). „Slyšel jsem, že prý Süddeutsche Zeitung někoho hledají a prý i dobře platí“. No a „taky prý Hallo Verlag hledá doručovatele“. „No tak to tam zkusím,… , zítra mám pohovor, … , jsem nervózní, … nevím jestli mě vezmou,…, prima, vzali mě, .. atd. Tato facebooková kampaň tak výrazně podpořila již výše uvedenou část kampaně.

Výsledek kampaně

  • Našel se potřebný počet doručovatelů
  • Čtenáři se zapojili do akce tím, že informovali o potřebných projektech v regionu a současně hlasovali o jejich důležitosti
  • Reportážemi o konkrétních projektech v regiónu se zvýšil zájem čtenářů o periodikum.
  • List Hallo získat prestiž tím, že informoval o potřebných sociálně důležitých projektech v regiónu.

A v neposlední řadě jsem tímto projektem zvýšil svoji vlastní prestiž i já, neboť nápad i realizace byla z mé dílny. Po úspěšném náběhu akce ode mne vydavatelství odkoupilo webové stránky i další práva provozovat tento projekt ve vlastní režii dál.

Pokud vy sami hledáte dobrý nápad pro nějakou akci, nebo chcete získat zakázku tím, že nabídnete více, než se čeká, domluvte si se mnou termín nebo rovnou zavolejte. Rád vám poradím.

Těším se na váš kontakt.

Datum vydání: 9.10.2017, Rubrika: Prodej