Model „Chytrá horákyně“?

O strategii „Chytrá horákyně“ (ani ustrojená, ani nahatá, ani pěšky ani na voze, …) v tomhle příspěvku nejde. Naopak. Jde o jasnou strategii Test – Operate – Test – Exit.

Model nebo strategie, známá pod zkratkou T.O.T.E. pochází sice z neurolingvistického programování, ale dá se výborně použít ve všech oblastech života.

A taky v podnikání.

A o to tady jde. Takže jdeme na to.

Model T.O.T.E. použijeme všude tam, kde chceme, aby něco fungovalo. A kde chceme dosáhnout nějakého cíle.

Dosažení cíle

Postup je jednoduchý.

  1. 1. Definujeme cíl.

2. Zvolíme strategii, postup nebo chování tak, abychom se cíli přiblížili.

  1. 3. Jestliže cíle dosáhneme, zastavíme postup a strategii opustíme. To je úspěšný konec neboli Exit.

4. Jestliže jsme cíle nedosáhli, upravíme postup, chování nebo naše snahy a opakujeme ve smyčce.

  1. 5. Dosáhli jsme nyní s upraveným postupem cíle? Pokud ano, nastal bod 3 a strategii opustíme. Pokud ne, upravujeme naši strategii dosažení cíle (návrat do bodu 4) tak dlouho, než ho dosáhneme.

Tento model vypadá sice zcela logicky a jednoduše, je v něm ale obsaženo několik „háčků“.

Definovaný cíl

K tomu, abychom se posunuli dál a mohli tuto strategii použít, musíme mít definovaný cíl. A k tomu musí být cíl jasně definovaný, měřitelný, dosažitelný, reálný, časově definovaný, případně ekologický (neměl by nikomu škodit), pozitivně formulovaný, (ne třeba, aby sousedovi chcípla koza). A někdo také tvrdí, že správně definovaný cíl se pozná podle toho, že pro jeho dosažení musíme opustit komfortní zónu. Jednoduše řečeno, potit krev.

Špatně definovaný cíl

Příklad nedostatečně definovaného cíle: Do konce roku chci mít více peněz. Proč je to špatně? Protože stačí, abych na chodníku našel korunu, a už je cíl splněn.

Definice dosažení cíle

A to druhé, neméně důležité jsou kritéria, podle kterých poznám, že jsem cíl dosáhl. Žádné měkké faktory, musí to být tvrdá a jasná fakta. To může být milión korun na kontě, umístění do pátého místa v turnaji nebo žádost o ruku.

Pro koho tato strategie je

Možná, že vám tato metoda připadá naprosto jasná a diskuze o ní zbytečná. Budete se ale divit, že existuje celá řada podnikatelů, kteří nemají takový úspěch, jaký si představují. A přesto neustále dokola opakují stejné postupy a stejné chyby a čekají, že jim najednou přinesou odlišné výsledky.

To co chybí je změna, inovace, korekce zaběhnutých pravidel a vzorců. Zřeknutí se pravidla„vždycky to fungovalo, proč by to nemělo fungovat teď“.

A na závěr odměna

Pokud se rozhodnete použít metodu T.O.T.E., přeji vám, aby vás to bavilo a dosáhli jste svého úspěchu. A odměňte se za každé dosažení cíle. Neboť každý cíl, který si dáte, je v podstatě smlouva, kterou uzavíráte se svým podvědomím. A za to musíte sebe (vlastně svoje podvědomí) odměnit. Není ani tak důležité, jestli to bude Ferrari nebo lízátko, důležité je, aby to nastalo.

Zaujal vás příspěvek, máte k němu nějaký dotaz nebo jej chcete doplnit? Vstupte do online poradny a diskutujte o „Chytré horákyni“ či dalších tématech. Vstup je zde.  

A pokud máte zájem o schůzku, rád vás uslyším, klidně zavolejte.  

Datum vydání: 14.11.2017, Rubrika: Nezařazené