Networking po česku

3 příklady z praxe. Srovnání networkingů. Co z toho v Česku zůstalo? Networking, byznys setkávání má řadu forem. Vznikly v zahraničí, v Čechách existují verze spackané a taky ty s přidanou hodnotou.

Networking BNI

Příklad první – BNI Business Network International

BNI je největší networkingová síť. Pod heslem „Lokální byznys v globální sítí“ sdružuje celosvětově asi 225 000 členů, organizovaných asi v 8 000 skupinách. Ty se pravidelně každý týden ráno setkávají a vyměňují si zkušenosti. Každý z členů má čas 60 sekund na svoji prezentaci a pak jeden člen představí svůj byznys v detailu. Smyslem každého člena skupiny je doporučovat ostatní členy skupiny při každodenní činnosti a na setkání přinést doporučení pro kontakty nebo zakázky. Proto na setkání každý z členů podá zprávu o tom, co udělal v minulém týdnu pro ostatní. Každý poděkuje i za zprostředkované zakázky a většinou sdělí i obrat, který mu to přineslo, BNI má velmi jasná a jednoduchá pravidla a vše slouží byznysu. Mezi zásady patří na příklad to, že od každé profese může být ve skupině jen jeden člen. Skupiny BNI jsou o průměrné velikosti kolem 25 členů, maximum pro jednu skupinu leží kolem 35 členů. Při dalším růstu se skupina rozdělí na dvě.

Kolik to stojí?

Účast je placená, stojí asi 20 000 Kč na rok, ale když třikrát bez omluvy nepřijdeš, vypadneš a na tvé místo přijde někdo jiný. Setkání většinou začínají v 7.00 ráno, čas od 6.30 je vyhrazen pro výměnu zkušeností a rozhovory mezi členy. Kdo přijde po 6.45 má pozdní příchod. A za tři pozdní příchody opět vyhazov. Postoj je jasný, jen když pravidelně docházíš, jsi aktivní a vzděláváš se, jen tak jsi přínosem pro ostatní. Když nechceš, nemusíš, ale nezabírej místo někomu jinému.

Byznys a výměna doporučení funguje dobře a neustále se vyhodnocuje. V síti bylo za loňský rok předáno 9 500 000 doporučení, v celkové ceně zhruba 10 miliard euro, což v přepočtu dělá zhruba obrat 100 000 Kč na člena.

Musíš

Každý člen má další povinnosti, musí se vzdělávat a navštěvovat školení, mimo klubová setkání se během půl roku musí sejít na schůzce s každým členem skupiny, aby porozuměl jeho obchodu a mohl ho doporučovat. Musí mít u sebe neustále vizitky všech členů skupiny, být loajální. Nikdo sice nic nemusí, ale pak následuje rozhovor s vedením skupiny a výsledek je jasný: buď přidej (a my ti pomůžeme) nebo nezabírej místo.

Networking

Každý člen může kdykoliv navštívit kteroukoliv skupinu na světě nebo v sousedství, představit se a obohatit se zkušenostmi, jak to dělají jinde, nebo i navázat obchod přes jinou skupinu. V tom případě nehraje stejné povolání takovou roli a vždy je snaha najít i rozdílnosti či specializace u „úplně“ stejných povolání.

A to je duch BNI – dávat. Nejdřív dávej, pak dostaneš. Sám jsem byl členem BNI řadu let a nejen, že mě toto členství obohatilo o zkušenosti a přineslo zakázky, ale také jsem získal řadu trvalých obchodních kontaktů a přátel.

Ale dost už o „krutém“ ale úspěch přinášejícím BNI a podívejme se, jak obdoby networkingu fungují v Čechách. Dalším příkladem je BforB.

Příklad druhý – BforB Business for Breakfast.

Podobně jako BNI je BforB frenčíza s kořeny v zahraničí. Podobné je i motto mateřské organizace – Změňte doporučení na obchod. Na první pohled je BforB podobný BNI. Roční poplatek je o něco nižší, kolem 15 000 Kč. Setkání se konají jednou za 14 dní, takže vlastně dražší. Průměrná velikost skupin je zhruba 9 členů (65 klubů s 608 členy k 14. 10. 2017).

Nesmíš

Mám dojem, že členové BforB jsou podstatně pasivnější, nebo že jim chybí motivace. Někteří jsou sice velmi nadšení, ale často jsem se setkal s názorem, „zaplatil jsem si poplatek, tak ať se starají“. Menší motivace může být způsobena i tím, že existují zákazy, na příklad není povoleno běžně navštěvovat cizí skupiny. Člověk je tak uzavřen na stejném místě mezi téměř stejné lidi.

Před lety jsem byl členem BforB a jeden příklad mám ještě v paměti. Chtěl jsem navštívit jednu skupinu Na Florenci v Praze. Bylo to v době, kdy jsem si dělal přehled, do které skupiny vstoupím. Chtěl jsem navštívit více skupin a vybrat si jako člen takovou, kde se budu cítit nejlépe. S ředitelem skupiny jsem měl domluvenou návštěvu, a mezitím jsem podepsal členství. Na domluvenou schůzku jsem přišel, ale ředitel skupiny mně zakázal vstup a poslal domů, protože už jsem se stal členem. A tak jsem se tenkrát jen divil, je networking?

S odstupem 5 let mne před několika dny oslovil jeden kolega a pozval do své skupiny BforB na „Den otevřených dveří“. Nová šance, nové štěstí. Pozvání jsem dostal, rád přijal a účast potvrdil. Během pěti let od mého posledního členství v BforB se mohlo hodně změnit, a proto nikdy neříkám nikdy. Jenže den před návštěvou přišlo oznámení, že prý došlo ke konfliktu povolání a tak pozvánka byla zrušena. Den otevřených dveří si představuji jinak.

Mám z toho depku

Setkání ICA v říjnu 2017

Asi bych z toho dostal depku a získal dojem, že networking v Česku funguje „velmi specificky“. Na štěstí tu ale funguje celá řada jiných, velmi úspěšných networkingových akcí. Ty propojují nejen různé lidi a různé profese, ale nabízejí další přidanou hodnotu. Mohl bych jmenovat další „byznys snídaně“, networkingové akce skupin a komunit organizovaných přes sociální sítě nebo přes coworkingová centra jako např. Impact Hub v Praze, Brně či Ostravě.

Dobrovolnost a otevřenost

Dobrých akcí je hodně, přidaná hodnota vysoká. U mnohých z nich se neplatí povinný roční příspěvek ale jen příspěvek na organizaci či pohoštění a to jen v případě účasti.  Pokud se nezúčastníš, neplatíš. Jako příklad zde uvedu ICA.

Příklad třetí – ICA Komunitní podnikatelský akcelerátor

Setkání členů a přátel ICA se konají jednou za měsíc, většinou poslední pátek v měsíci odpoledne. V BNI nebo BforB má každý člen na představení většinou jednu minutu a jeden z členů má dlouhou prezentaci. ICA je moderovaná skupina, kterou vede zkušený moderátor. Vedle krátké prezentace návštěvníka je ještě prostor pro moderátora a jeho otázky a „rozmluvení“ hosta k tématům, která zajímají ostatní.

Pokaždé jinde

Setkání ICA se na rozdíl od BNI a BforB nekonají stále na stejném místě, ale pokaždé v prostorách jiné, něčím zajímavé firmy nebo v sídle zajímavého podnikatele. Účastníci mají tak zájem se osobně seznámit s byznysem hostitele, ať už je to realitka, masér, společnost pro nadstandardní výchovu dětí nebo výrobní závod.

Členství v inkubátoru ICA je bezplatné, na setkání se vybírá pouze příspěvek na pohoštění.

Pro koho to je?

ICA se též zabývá organizováním měsíčních setkání, pořádáním aktivit pro své členy a výměnou doporučení. To podstatné ale je, že na ICA setkání chodí lidé, kteří chtějí mít pocit sounáležitosti s podobně smýšlejícími lidmi. Že se jich účastní lidé, kteří touží po pocitu přijetí od druhých a chtějí porozumět jejich životnímu poslání.

ICA dále pořádá též školení, workshopy, podporuje aktivity svých členů. Má mezinárodní aktivity prostřednictvím ambasadorů v různých zemích i kontinentech. Jako podnikatelský inkubátor pomohl ICA již stovkám mladých firem.

Přihlášení do ICA komunity je jednoduché. Stačí se podívat na program a zaregistrovat se přes příslušný link na příští setkání. Aktuální příklad programu na příští setkání najdete zde, jedná se o setkání v Praze navíc spojené s ochutnávkou vín. Účastníci tak budou mít po oficiálním ukončení setkání možnost, nechat své myšlenky a rozhovory v klidu ukončit se sklenkou vína nebo osvěžujícího nealka. Pokud vás to zajímá, můžete se rovnou přihlásit na příští akci zde.

A co závěrem? Jsem rád, že networking v Česku ve většině případů dobře funguje a princip „nejdřív dávat a potom brát“ v tomto prostředí žije. ICA je toho skvělým příkladem.

Datum vydání: 17.10.2017, Rubrika: Aktuality