Trh mobility místo trhu automobilů

Poslední „Radar pro trendy“ informuje ve svém nejnovějším newsletteru na www.marketing-trendinformationen.de o vývoji právě v této oblasti.

Podle něj by do roku 2020 měly určovat vývoj v této oblasti čtyři základní scénáře. Všechny změní obchodní model dnešních výrobců automobilů, respektive je donutí zohlednit nové potřeby zákazníků a reagovat na nové požadavky společnosti a ochrany životního prostředí.

(1) Přicházejí „Zipster“ – používat sdílené místo vlastnit

Sdílení vozů je udržitelné a hodí se ke společnosti, která hledá nové uspořádání a chce nově definovat pojem „blahobyt“.  I když tento trend by se měl plně rozvinout od roku 2015, najdeme již dnes tento nový typ uvědomělého konzumenta: Zipster.

Tímto názvem označuje americká firma Zipstar nové, moderní klienty z Cambridge, Massachusetts a desítek dalších měst v USA, Kanadě a Velké Británii, kteří auta nevlastní, ale sdílí je s ostatními.

Přechod na současnou módu car sharing (alespoň v USA) sledují pozorně i velcí výrobci automobilů a chtějí být u zrodu. Jen firma Ford dala před krátkou dobou k dispozici 1 000 modelů Ford Focus zákazníkům Zipstar.

Jak vypadá situace u našich sousedů v Evropě? Počátkem tohoto roku provedl rozsáhlý výzkum německý svaz Carshering e.V., slučující firmy zabývající se sdílením aut. V něm poptal 128 firem, nabízejících sdílení aut a zjistil, že auta aktivně sdílí asi 190 000 účastníků. Ve srovnání s rokem 2011 je to vzrůst o 20 %.

Počet firem, nabízející tuto službu roste též a do roku 2016 se v Evropě počítá zhruba s 10 milióny uživatelů, kteří místo vlastnictví budou auta pouze sdílet.

(2) Zmenšování automobilů

Tento trend se prosazuje velmi významně již od roku 2010. Objem motorů osobních automobilů klesá dokonce i v USA. V prvním pololetí roku 2011 se dokonce v USA, zemi kultu velkých automobilů po prvé v historii prodalo více aut s čtyřválcovými motory než motorů šesti- a osmiválcových.

U motorů nedochází sice k žádným zásadním technologickým změnám, ale kombinace různých technologií umožňuje zvyšovat jejich efektivnost. Dokonce i Daimler nabízí již druhým rokem vůz patřící do S-Klasse s „jenom“ čtyřválcovým dieselovým motorem (S 250 CDI Blue Efficiency).

Trend „small is beautiful“ se prosazuje stále silněji. Jako příklad může posloužit Fiat 500 se svým dvoucylindrovým motorem o délce 31 cm, obsahu 875 ccm, váze pouhých 85 kg a výkonu 86 PS (63 kW).

(3) Elektro auta a alternativní pohony

Optimisté předpokládají, že tento trend nás naplno zachvátí již v tomto roce. Odhady  v sousedním Německu vycházejí z toho, že jedna čtvrtina automobilů bude do roku 2020 poháněna alternativními formami.

Organizace BDW Automotive, která se specializuje na průzkum trhu, očekává, že podíl alternativních pohonů ve výši 0,9 % v roce 2010 stoupne na 11,5 % v roce 2015 a dosáhne 27,4 % v roce 2022. Přitom se předpokládá, že největší podíl budou mít hybridní vozy. Do roku 2015 očekávají „zeleně“ orientovaní prognostici podíl elektromobilů na trhu ve výši 20 %.

Největší rozvoj elektromobilů má však nastat v Asii. Čína, která musí nasytit vnitřní trh s nejvyšší poptávkou na světě, bude v nejbližších 10 letech největším výrobcem elektromobilů na světě. Elektromobilita zde patří mezi nejvyšší stranické priority. Vláda investuje 100 miliard jenů (zhruba 275 miliard korun) do podpory těchto technologií. Podle plánu se od roku 2020 prodá ročně 5 miliónů elektromobilů.

(4) Vodíkové auto – pohon ze vzduchu

Jak velký potenciál tento druh automobilů u nás či v Evropě představuje, se dá jen těžko odhadovat. Snad jen jednotlivé projekty dávají představu o tom, co nás čeká v této oblasti.

Naši sousedé ve spolkové zemi Schleswig-Holstein by v roce 2020 měli z přebytku elektrické energie z větrných elektráren vyrobit takové množství vodíku, které pokryje spotřebu 70 000 aut na vodíkový pohon za rok. Alespoň to vyplývá ze studie firmy Energie- und Umweltberatung Ludwig-Bölkow-Systemtechnik z Ottobrunnu.

Přes to zůstává nezodpovězena otázka, jak má vypadat zavedení této superčisté technologie v praxi. Naplánováno je již na rok 2015, tržně zralé by mělo být již 2018. Nezodpovězena je třeba i otázka, zda si nejdříve mají první nadšenci koupit tato auta a pak dle poptávky po pohonné látce vznikne síť čerpacích stanic nebo zda je nutné nejdříve investovat do infrastruktury a vybudovat dostatečně hustou síť čerpacích stanic, aby si zákazníci tyto vozy vůbec koupili.

Tyto a obdobné otázky řeší expertní komise, ve které jsou zastoupeni specialisté firem jako Daimler, Linde, Shell, Total, OMV a výrobci energie EnBW a Vattenfall.

A co my?

A jak nejlépe můžeme ovlivnit my tento vývoj a podpořit první vlaštovky, to znamená první inovativní projekty v této oblasti u nás, když zrovna nejsme vynálezci nebo výzkumníci?

Domnívám se, že ta největší změna musí nastat v našich hlavách, v našich postojích. Jsme již ochotni změnit staré vzorce a vyměnit např. „vlastnění“ aut (spojené často se zbytečně vysokými náklady) za nové a moderní jednání jako je sdílení aut? Pokud ano, tak můžeme začít hned. Technicky je vše již zvládnuto.

Datum vydání: 26.6.2012, Rubrika: Strategie