Reklama na Facebooku – rozsah a ceny

K marketingové strategii patří zapojení různých reklam, mimo jiné i na sociálních sítích. Reklama na facebooku se využívá příkladně pro

  • upoutání pozornosti na firemní stránky,
  • získání návštěvníků pro programy zvané apps, kterými se uživatel z facebooku nenápadně může nechat odvést  na firemní servery, kde je dále marketingově „zpracováván“
  • zahájení interakce s reklamními elementy různých „sponzorů“.

Agentura Naningans (www.naningans.com) vyhodnotila 175 miliard reklamních kliků na facebooku a výsledky zpracovala v sousední infografice. Z ní je patrné, že největším uživatelem jsou USA. Po nich tvoří jednu velkou skupinu, významně využívající reklamu na facebooku země jako Indonésie, Mexiko, Indie, Filipíny, Turecko, Brazílie a Argentina. Z evropských zemí patří do této skupiny na prvních místech Velká Británie a Německo.

Cena za reklamu

Z hlediska ceny za reklamu na facebooku jsou právě v těchto dvou zemích kliky relativně  levné, leží zhruba ve středu stupnice. Levná je reklama v Polsku. Nejvyšší cenu za proklik platí uživatelé ve skandinávských zemích, Holandsku ale i ve Švýcarsku a Rakousku.

Facebook marketing v Česku

Ve statistice jsou vedle našich sousedů na Slovensku i země jako Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Bosna nebo Chorvatsko. Českou republiku ve statistice zatím nenajdeme.

Před krátkou dobou se na facebooku objevily nové stránky oficiálního Facebook Marketingu Česká republika. Doufejme, že jejich podpora přispěje také k tomu, aby firmy v České republice mohly více využívat potenciály, nabízené sociálními sítěmi.

Datum vydání: 27.2.2012, Rubrika: Online marketing