Silver Business pro aktivní seniory

Japonsko je zemí nejstarších lidí na planetě. Čtvrtina obyvatel je starší než 65 let. To klade zvýšené nároky na všechny, na sociální systém i na mladou generaci. Zhruba 180 000 mladých Japonců ve věku 15 – 29 let nemůže pracovat, neboť se starají o své starší příbuzné.

V Evropě se demografická situace neboli „graf stárnutí“, vyvíjí obdobně a na práci zbývá stále méně lidí v produktivním věku. Odhaduje se, že v roce 2060 bude každý třetí Evropan starší než 65 let.

S jakým problémem je to spojeno?

Starší lidé, pokud žijí v sociální izolaci, bez povinností a zájmů často propadají depresi, jejich zdravotní stav se zhoršuje. Naopak aktivní senioři, kteří mají pracovní nebo společenské povinnosti jsou vitálnější a žijí spokojeněji.

Jak zlepšit kvalitu života seniorů?

V Japonsku jdou dvěma směry. Za prvé se snaží lidi déle udržovat ve stavu, kdy mohou pracovat. A druhý směr je aktivovat potenciál seniorů, kteří již nepracují. Tomu v Japonsku napomáhá i stará tradice, že „je nezdvořilé, přijmout pomoc bez protislužby“. Proto se senioři snaží podle svých možností pomoc vrátit a něco aktivního pro ostatní dělat.

Z těchto důvodů v Japonsku existuje řada hnutí, která podporují zapojování seniorů do práce. Na příklad existují restaurace, které jsou hrdé na to, že více než polovina jejich zaměstnanců je starších 60 let.

Silver Business

Podobné snahy jsou i v Evropě. Některé firmy proklamují, že průměrný věk jejich zaměstnanců přizpůsobí demografickým údajům, to jest průměrnému věku ve společnosti. K tomu patří i snaha zaměstnávat pracovníky, kteří by již pracovat nemuseli. Třeba BMW bude mít v roce 2020 průměrný věk zaměstnanců 46 let. K tomu připravují postupnou úpravu pracovních podmínek a pracovišť. Doprovázejí je pružné modely pracovní doby, možnosti odpočinku a regenerace sil i technické vychytávky jako monitory s větším písmem nebo stoly s nastavitelnou výškou. Tak, aby se starší zaměstnanci tak rychle neunavili.

V Evropě vznikají firmy, které zaměstnávají výhradně důchodce, jako třeba „Senior Expert Consultancy GmbH“ koncernu Otto nebo „Bayer Senior Experts Network“ koncernu Bayer.

A jak to vypadá u nás?

aktivní senioři, 50+

Počet seniorů roste i v ČR

Z obrázku je patrné, že i u nás se počet seniorů zvyšuje. Čili téma „Aktivní senioři“ je stejně aktuální. Co tedy bude s neustále rostoucím množstvím seniorů na pracovním odpočinku? Využije ještě někdo jejich potenciál?

Kdo se zabývá aktivními seniory na odpočinku?

U nás je organizována celá řada aktivit, počínaje ministerstvy práce a sociálních věcí i zdravotnictví, přes firmy, nadace, oborové programy, které se problematice seniorů věnují.

Pro aktivní seniory existují zábavné a zájmové aktivity jako jsou seznamky a taneční pro seniory, IT kurzy, zájezdy pro seniory, organizace divadelních představení a podobně.

Téma 50+

50+ je společným jmenovatelem různých aktivit pro starší osoby a týká se na příklad zapojování nezaměstnaných seniorů zpět do pracovního procesu nebo o snahy, seniory v pracovním procesu udržet a motivovat. Souvisí to i s rekvalifikací starších zaměstnanců nebo zvýšení šance na zaměstnání u nezaměstnaných. Tyto snahy jsou obsaženy v oborových programech Zaměstnanost, a pochopitelně i na různých webech, fórech a podobně.

A co senioři na odpočinku?

Zatím mi není známý žádný subjekt, který se systematicky využitím seniorů na odpočinku zabývá. A přitom se jejich využití přímo nabízí. Zvláště při současné vysoké zaměstnanosti existuje celá řada podniků, které by rádi využili zkušeností ostřílených seniorů.

První vlaštovka?

Jedna taková „vlaštovka“ je připravovaná na rok 2018. Jmenuje se SILVER BUSINESS a připravuje ji Asociace malých a středních podnikatelů ČR. Ta si všimla zajímavé poptávky firem a možné nabídky aktivních seniorů a rozhodla se je efektivně propojit.

Poptávka firem podle AMSP ČR

V současné době je nedostatek specialistů. Malé a střední firmy, živnostníci, by rádi využili rady zkušenějších. Tito odborníci jsou ale buď tak drazí, že si je drobní podnikatelé nemohou dovolit nebo jednoduše nejsou k dispozici vůbec. A přitom zvláště začínající firmy, technologicky orientované firmy s geniálními nápady světové úrovně často brzdí běžné rutinní starosti jako je účetnictví, legislativa, skladové hospodářství, které by aktivní senioři mohli převzít.

Nabídka seniorů podle AMSP ČR

Podle asociace je ve výše zmíněných „stříbrných“ expertech na odpočinku ukryt velký potenciál. Ti se vyznají v mnoha oblastech, které mladé a menší firmy hledají. Navíc mnozí z těchto seniorů tuší, že „co se nepoužívá, zakrní“ a proto rádi nabídnou své mozkové závity potřebným. Tím se udrží déle aktivní. Odměna za tuto prospěšnou práci nemusí být horentní nebo není pro ně podstatná. Tou největší odměnou je totiž dobrý pocit vykonané práce a sounáležitosti. Lidské ohodnocení.

Co vlastně AMSP ČR plánuje?

Asociace plánuje v roce 2018 propojit výše uvedenou „nabídku“ a „poptávku“. Podpořit firmy a udělat něco pro seniory.

A jak se mohou zapojit ostatní?

Projekt SILVER BUSINESS bude žít hlavně díky všem, kteří ho podpoří. Významná podpora bude z řad subjektů, které znají nebo již pracují s aktivními seniory i z řad jednotlivců – aktivních seniorů.

I já jako aktivní senior se na tento program těším a podpořím jej ze všech sil.

Zajímá vás toto téma? Podpoříte ho? Sledujte stránky asociace, zapojte se do diskusního vlákna pod příspěvkem nebo se přidejte ke skupině SILVER BUSINESS na Facebooku. Těším se na vaše názory.

Datum vydání: 19.12.2017, Rubrika: Aktuality